Geody - dutiny v hornině vyplněné krystaly různých minerálů.

www.geody.cz