Geody - dutiny v hornině vyplněné krystaly různých minerálů.www.geody.cz